IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU
- kompletna ili etapna rekonstrukcija objekata i stanova;
- adaptacija objekata i stanova;
- uredjenje enterijera;
- preuredjenje tavanskih i podrumskih prostora, u stambene ili poslovne prostore;

VRSTE RADOVA
- pregradni zidovi i spusteni plafoni, sa i bez izolacije;
- protivpozarne obloge i zidovi, sa atestom;
- gipsarski radovi,
- keramika,
- parket,
- molersko-farbarske radove,
- vodovod i kanalizacija,
- masinska instalacija (grejanje),
- elektricne instalacije,
- stolarija, spoljna i unutrasnja

OSTALE USLUGE
Uz gore pomenute usluge agencija "OLYMP" može da Vam ponudi i još neke za Vas interesantne usluge:
  • Posredovanje prilikom legalizacije i prikupljnje kompletne dokumentacije kao i predaja iste u katastru nepokretnosti ...
  • Jedna od takvih je nikla iz tradicionalno dobrih poslovnih odnosa sa "BANKER SISTEM"- om, svima poznatim brendom u našem gradu. Tako smo u mogućnosti da Vam ponudimo usluge iz velike ponude ove kompanije po istim cenama koje oni nude u svojim objektima.